Живот

Почна да паѓа мрак: Ова се температурите во Македонија

Почна да паѓа мрак: Ова се температурите во Македонија

Надвор веќе почна да се стемнува, ова се температурите.