Импресум

Главен и одговорен уредник

Љупчо Златев

Редакција

Симона Јосифовска
Александар Пандуловски
Лилјана Митрова

Контакт

lider.mk@post.com