Импресум

 

Прва Република ДОО Скопје

Адреса:
Бул. „Илинден“ бр.9
1000 Скопје

Директор:
Доне Доневски
done.donevski@republika.mk

 


Главен и одговорен уредник:

Љупчо Златев

 

Редакција:

Предраг Димитровски
Александар Пандуловски
Моника Пејоска- Насковска
Љупка Камчева

 

Камера и монтажа:

Јане Јанков
Зоки Бајатовски

 

Технички уредник:

Никса Георгиевски

 


Маркетинг:

Стојан Георгиевски
Тел.: 02 3299 999
e-mail: toto.republika@gmail.com

Ирина Продиќ
Тел.: 02 3299 999
e-mail: irina.prodik@republika.mk


republika@republika.mk
contact@republika.mk