Македонија 13. ноември 2019. / 13:27

Владата утврди Предлог-закон за евидентирање на лицата ,,фантоми”

Владата утврди Предлог-закон за евидентирање на лицата ,,фантоми”

Владата на предлог на Министерството за труд и социјална политика го утврди Предлог-законот за неевидентирани лица во матична книга на родени и ќе го предложи на усвојување во Собранието.

Целта на законот, како што информира владината прес-служба, е неевидентираните лица во матичните книги на родените да се стекнат со својство на лице со посебен граѓански статус, заради остварување право за образование, здравствена заштита, социјална заштита и вработување со задолжително социјално осигурување согласно закон.