Македонија 26. јануари 2021. / 11:11

Владата денеска ќе ја одржи редовната 41-ва седница

Владата денеска ќе ја одржи редовната 41-ва седница

Владата денеска ќе ја одржи редовната 41-ва седница со повеќе точки на дневен ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.

На седницата ќе биде разгледана Програмата за работа за 2021 година на Агенција за енергетика на Македонија, со предлог-одлуки, како и Предлог-програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2021 година и Програмата за работа на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за 2021 година.

На предлог на Министерството за финансии на денешната седница на дневен ред на оваа седница ќе биде разгледана Информацијата за Програмата на економски реформи 2021-2023 година.

Министрите во Владата на оваа седница ќе се произнесат и за Годишниот финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот во 2021 година.

Седницата на Владата е предвидено да се одржи преку интернет видео конференциска врска со почеток во 12:00 часот, а за одлуките од седницата јавноста ќе биде известена преку соопштение.