Македонија 02. јуни 2020. / 14:06

Седница на Владата за разгледување на заклучоците на Кризниот штаб за корона вирусот

Седница на Владата за разгледување на заклучоците на Кризниот штаб за корона вирусот

Со почеток од 14 часот, Владата ќе ја одржи 60. седница преку видео-конференциска врска со повеќе точки на дневен ред.

Како што информираатбод Владината прес-служба, на денешната седница ќе се разгледаат и усвојат записниците од 64. и 65. состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на корона вирусот, одржани на 1 и на 2 јуни 2020 година.

На оваа седница на предлог на Министерството за образование и наука на дневен ред е информацијата со предлог за бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2020/2021 година, како и предлог – одлуката за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година – прв циклус на студии на овие високообразовни установи.

Владата ќе го разгледа и конечниот извештај на Државниот завод за ревизија за извршена ревизија на усогласеност на институционални капацитети на јавните обвинителства на Република Македонија за реализација на надлежностите.

Исто така, Владата ќе го разгледа и вториот шестмесечен извештај од надзорот над функционалноста на АКМИС во судовите за 2019 година.