Македонија 26. септември 2019. / 10:19

„Алсат“: Германскиот Бундестаг за Македонија ќе даде условено зелено светло за старт на преговорите со ЕУ

„Алсат“: Германскиот Бундестаг за Македонија ќе даде условено зелено светло за старт на преговорите со ЕУ

Алсат“ дознава дека германскиот Бундестаг денес, покрај тоа што ќе се согласи да постави датум за почеток на пристапните преговори со Македонија, ќе донесе и услов за германската влада, која ќе се обврзе да ги следи преговорите и реформите во Скопје.

Во документот до кој дојде Алсат се наведува следново:

Бундестагот ја повикува и сојузната влада:

1. Да се осигура дека рамката на преговорите ќе се обликува така што ќе обезбеди конзистентно продолжување на реформскиот курс и, пред сè, спроведување на договорените реформи од страна на Македонија. Отворањето и затворањето на одделни поглавја на преговори мора да зависат од јасни критериуми;

2. Да се разјасни, дека Македонија ќе мора да продолжи да вложува значителни дополнителни напори за исполнување на критериумите за пристапување, особено во областите на

– Владеењето на правото, вклучително основните права и ефикасноста на Специјалното обвинителство, исто така, и под нова организациска поставеност.

– Борба против корупцијата и организираниот криминал, вклучително и создавање на солиден резултат како и за перење на пари и финансиски криминал, како и

– зајакнување на институциите и промовирање на човековите права;

3. Да се осигура дека Комисијата и Европската служба за надворешни работи редовно ќе се информираат за напредокот на реформите за време на пристапните преговори, особено во овие клучни области.

4. Да се осигура, дека отворањето (справувањето) со овие поглавја (пред се поглавје 23 правосудство и основни права, 24 Судството, слободата и безбедноста) следуваат веднаш по започнувањето на преговорите, а ќе затворат на крајот на преговорите. Акционите планови за овие поглавја предложени од Комисијата мора да бидат утврдени со јасни рокови и цели, чие исполнување е предуслов за отворање нови поглавја; претходно не смеат да се отворат други поглавја. Комисијата мора, покрај годишните извештаи, редовно да известува за спроведувањето на акционите планови за напредокот. Отворањето и затворањето на соодветните поглавја мора да зависат од напредокот во овие области.

Бундестагот го задржува своето општо право во согласност со чл.8 од EZZBBG за став, доколку заклучи дека не се исполнети условите за отворање на поглавја за преговарање;

5. Да се осигура дека темите наведени подолу ќе бидат во фокус на преговорите за пристапување.

– функционални демократските институции,

– реформа на јавната администрација,

– економски развој и конкурентност,

– добрососедски односи и регионална соработка,

– слобода на печатот и медиумите,

– права на најранливите групи и припадници на малцинствата,

– живо граѓанско општество

6. Да се осигура дека Македонија целосно ги исполнува политичките и економските критериуми при пристапувањето. Не треба да постои по автоматизам датум на пристапување, на пример, доделување на датум за пристапување пред завршувањето на преговорите.

7. Да се залага дека прилагодувањето кон законодавството на ЕУ не се разводнува (да не се пролонгира) преку преговори;

8. Да се залага, дека Македонија за време на процесот на преговарање подлежи на одредбите на европската стабилност договорот за раст и да се придржува кон критериумите за стабилност на Договорот од Мастрихт, пред можен прием, да може и официјално да припаѓа кон монетарната унија;

9. Континуирано да го информира Германскиот Бундестаг во согласност со §§ 3 до 6 од EUZBBG за статусот на преговорите за пристапување и исто така да ја изјасни својата позиција кон тоа. Напредокот на патот кон пристапување не треба да биде оценуван само од комисијата, туку и редовно од сојузната влада, вклучително и нејзините дипломатски мисии.