Економија 01. август 2018. / 17:59

Анѓушев му дал државни пари на кумашинот: „Му кажавме да аплицира по меил“

Анѓушев му дал државни пари на кумашинот: „Му кажавме да аплицира по меил“

Продолжува делењето на државни пари на компании на функционери на власта и нивни блиски роднини. По скандалот со фондот за иновации, се отвора нов скандал со доделувањето на помош од Агенцијата за странски инвестици.

Алкоалид АД Берово, компанија која е во сопственост Ѕвонко Чичаковски, кумашин на вицепремиерот Кочо Анѓушев е една од стоте компании кои добија државна помош. Сумата која ќе ја добие компанијата на кумашинот на Анѓушев сеуште не е позната, но фирмата се наоѓа на листата среќни добитници.

Запрашан од новинарите да одговори како компанијата на неговиот роднина добила средства и дали ова е продолжување на практиката која се наметна со грантовите од фондот за иновации, Анѓушев замоли да не се расипува свечениот момент и да не се прави сценографија.

-Сите компании во кои јас имам сопственост се повлекоа, Ве молам од еден ваков убав настан, каде што за Македонската економија се прави развој да не правиме некаква сценографија. . – рече Анѓушев.

За доделување на овие пари, не беше распишан јавен оглас. Како што одговорија Заев и Анѓушев, парите биле делени согласно со законот, а компаниите аплицирале без јавен оглас откако претходно од нив било побарано да аплицираат. Запрашан како бил известен неговиот кумашин да аплицира за овие државни пари, Анѓушев одговори дека корспонденцијата се одвивала исклучиво по меил.

– Зборуваме за помош која се добива по закон, во Централен регистар со пребарување на завршните сметки се констатира дека на 600 компании ги задоволуваат критериумите во апликацијата на централниот регистар има меил адреса на секоја компанија, има и телефон, има и меил адреса. Така да ги искористивме меил адресите кои се во апликациите во централен регистар преку кои беа известени дека имаат можност да аплицираат. Така да, немаше потреба никој лично на никој да се јави. – одговори Анѓушев.

Сипточно е што од овие 600 компании кои исполниле услови, за пари аплирале само 180 и токму фирмата на кумашинот на Анѓушев е онаа која добила.

Лидер има детектирано уште неколку случаи за партиска и семејна поврзаност на функционери од власта со овие 100 грантови, за кои сеуште истажуваме.

Во прилог листата на коимпании кои примиле државна помош:

Друштво за градежништво,производство, трговија и услуги БОСУТ ДОО Куманово

Друштво за преработка,производство,трговија и услуги БАБАМ ФУД увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Друштво за производство,трговија и услуги ДАДО ХИТ 2015 ДОО Штип

АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани

Друштво за производство на делови и прибор за моторни возила РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДООЕЛ Кочани

Друштво за производство и трговија ВПТЕКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

Друштво за угостителство ЈАЈА ИНДУСТРИ ДООЕЛ Штип

РИМЕС МС ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје

ЕЛИТТЕ СОФА ДОО Скопје

АС ФРУТ ГРУП увоз-извоз ДОО Скопје

Друштво за градежништво услуги производство и трговија МН-ПЛАКА ДООЕЛ увоз-извоз с.Радолишта Струга

ТОТАЛ ПРИНТ ДООЕЛ Струмица

БЕЛ БОР ЕЏО увоз-извоз ДООЕЛ с.Дебреште,Долнени

Трговско друштво за услуги во печатењето ДАНД АРТ ДООЕЛ Битола

Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги МАМ ПРОМ ДОО увоз-извоз с.Раброво Валандово

МАЈ ФЕШН ДООЕЛ Кочани

Друштво за графички услуги и промет ПРО СОЛУШН ДООЕЛ Скопје

СТАРА ФУРНА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица – Заштитно друштво, производство, трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз-увоз Делчево

Друштво за производство трговија и услуги САЛСА ДОО увоз извоз Куманово

Друштво за производство и трговија ФЕЈДОМ ФУРНИТУРЕ ДОО Скопје

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица,заштитно друштво за производство,трговија и услуги ПРИМА ВИСТА ДООЕЛ Виница

НТК МАКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

МАКПРОГРЕС ДОО Виница

ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид

КЕТРИН ДООЕЛ Кочани

Друштво за производство, сточарство, превоз, угостителство, трговија и услуги КОЖАРА МЕНД експорт-импорт ДООЕЛ Куманово

Друштво за производство, трговија и услуги КЕНТАУР-ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ХАРТЕК ДОО увоз-извоз Струмица

Друштво за графичко печатарска дејност,трговија и услуги ДИГИТАЛ ЦЕНТАР ДОО експорт-импорт Скопје

Друштво за производство на текстил и текстилни производи,трговија и услуги КОМФИ-АНГЕЛ увоз-извоз Прилеп

Дрвно индустриски комбинат ФАГУСДООЕЛ Пехчево

Н-А ПРОМЕТ ДОО, Гостивар

ПРИНТ СОЛУШН ДООЕЛ увоз извоз Битола

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство,трговија и угостителство АЛЕКС-3 ДООЕЛ увоз-извоз Кочани

Друштво за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

ТЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје

БОДАН ДОО увоз-извоз Куманово

Друштво за производство, трговија и услуги ММЦ ПРОГРЕС ДОО Делчево

Друштво за производство и трговија ПОФИКС ДОО Тетово

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

ТРИТЕКС ТРЕЈД Наумоски Радко и др. ДОО увоз-извоз Прилеп

Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ експорт-импорт Велес

КИМ увоз-извоз ДООЕЛ Неготино

Заштитно друштво за вработување на инвалидни лица ЛИОН ДОО Свети Николе

МАВРОВО Ј-Т ДОО увоз-извоз Скопје

Друштво за производство, трговија и меѓународен транспорт и шпедиција АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп

Друштво за производство, трговија и услуги АЛБАТРОС ДОО Штип

Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип

Мултитекс Битола

ФИКО-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Струмица

ДМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

ДАНИЕЛ РУЦХТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

МЕГАТЕХНА ДООЕЛ Скопје

ЛАМИНАТИ КОМ ДОО Прилеп

ФРИГОТЕХНИКА 2000 ДООЕЛ увоз-извоз с.Боговиње,

РАДЕ КОНЧАР-ТРАНСФОРМАТОРИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ-ТЕП ДООЕЛ Скопје

ГАЛАТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

ЛУКАМИК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

ХИТ 73 ДОО увоз-извоз с.Камењане

МИТРОТЕК увоз-извоз Охрид ДООЕЛ

Модна конфекција ЛИНЕА ПРИМА ДООЕЛ Штип

СОКО Горица ДООЕЛ Скопје

УКА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Сарај

Друштво со ограничена одговорност за конфекциски услуги на Венка Никева СА-ЕЛ Охрид ДООЕЛ

АЛ-МАК увоз-извоз ДОО Струмица

Друштво за производство, градежништво, услуги и трговија на големо и мало Икмет Џамбази ЛИНДИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево

АЛЕКСАНДАР-98 увоз-извоз Александар ДООЕЛ Кочани

Мешовито друштво за производство на сладолед, трговија на големо и мало, превоз, услуги ЦЕРМАТ увоз-извоз

ИВОНА-П ДООЕЛ Василево

ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци

НУРО-КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ експорт-импорт с.Камењане

МЕБЕЛ ВИ Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Виница

МЗТ ПУМПИ АД -Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје

Акционерско друштво за производство на санитетски материјали, ткаенини, позамантерија и конфекција АЛКАЛОИД Берово

МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица

МЕТАЛПРОМЕТ Цветан ДОО Радовиш

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи МОДА Свети Николе

Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје

СОЛИД-ПЛАСТ ДОО експорт-импорт Тетово

МИ КОМЕРЦ 2000 Златко ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

Друштво за трговија транспорт и туризам РИО КОМПАНИ – Ријат ДООЕЛ с.Градец,Неготино

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД Свети Николе

Друштво модна конфекција ДАНИТЕКС ДОО Кочани

АЛКАЛОИД АД Скопје

АДИНГ АД за производство, примена и пласман на хемиски материјали за градежништво и инженеринг работи Скопје

Трговско друштво за производство на композитни електроизолациони материјали ЕУРОПРОФИЛ АД с.Алданци Крушево

ДЕНТИНА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

САРА-КОЛАНТ Вили ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје

ХАЈ-ТЕК КОРПОРАЦИЈА ДОО експорт-импорт с.Орешани

Друштво за производство, трговија и услуги МАЈАМИ ДОО Идризово

ДУКИ ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ Неготино

ВАМЕТАЛ ДООЕЛ Струмица

ПЕКАБЕСКО АД Илинден

ПРИМАРИУС Охрид ДОО

СОНЦЕ-ДООЕЛ експорт-импорт Делчево

АГРОМА ДООЕЛ Струмица