Живот 11. мај 2018. / 10:37

Водостојот на Охридското езеро 24 сантиметри над дозволениот максимум

Водостојот на Охридското езеро 24 сантиметри над дозволениот максимум

Нивото на Охридско езеро е 24 сантиметри над дозволениот максимален водостој, а на Дојранското два сантиметра, покажуваат денешните хидролошки мерења.

Поголеми отстапувања во однос на реките нема, некои се со зголемени нивоа, а некои со намалена.