Живот 31. мај 2018. / 11:14

Водостоите на реките намалени

Водостоите на реките намалени

Мерењата на Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР) покажуваат речиси двојно намалени водостои во однос на просекот за мај на Треска кај Македонски Брод, Крива Река кај Крива Паланка и на Црна Река кај Новаци, а намалување има и на Брегалница кај Берово и на Вардар кај Демир Капија.

Зголемен водостој е регистриран на Вардар кај Скопје (Зајчев Рид) и на Пчиња кај Катлановска Бања.

Нивото на Охридско Езеро е 17 сантиметри над дозволениот максимален водостој, а нивото на Дојранско Езеро е 15 сантиметри над договорениот максимален водостој.