Скопје 11. февруари 2020. / 11:37

Владата бара нов увид и маркирање на дивоградбите во Старата скопска чаршија

Владата бара нов увид и маркирање на дивоградбите во Старата скопска чаршија

Владата не го прифати Извештајот за дивоградбите во јадрото на Старата скопска чаршија, што го подготви Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, и му наложи да изврши нов увид на бесправно доградените објекти.

На вчерашната седница во врска со таа точка Владата  ја задолжила Агенцијата за катастар да достави визуелен приказ на заштитеното јадро и да ги маркира објектите за кои постои сомневање дека се бесправно доградени.

На  седницата е разгледана и усвоена информацијата за извршен инспекциски надзор на изградба на градби од прва категорија на подрачјето на општините Охрид и Струга, како и информација за преземените активности на овластените градежни инспектори за тие подрачја, на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.