Скопје 10. June 2018. / 18:41

Опасен отров за кучиња поставен во Ѓорче Петров

Опасен отров за кучиња поставен во Ѓорче Петров

Опасна отровна супстанца која имала за цел да убие кучиња во скопската населба ѓорче петров можела да предизвика стратони последици за локалните жители.  Отровот од кој кучињат умираат за неколку минути  делумно е измиен од дождот но опасноста за децата сеште е присутна затоа што полицијата сеуште не може да ги фати подметнувачите на опасната материја кои што можат повторно да нападнат.