Скопје 18. февруари 2021. / 15:47

Ќе има дополнителни консултации околу заштитата на дел од Водно

Ќе има дополнителни консултации околу заштитата на дел од Водно

Не постојат двојби за тековниот процес за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје во категорија V, потенцираат од министерството за животна средина и просторно планирање.

Од таму информираат дека во делот на забелешките кои се однесуваат на други аспекти на заштита ќе започне дополнителна консултација и координација на техничко ниво со други релевантни државни институции согласно нивните надлежности, вклучително и Град Скопје како предлагач на иницијативата, заради обезбедување на интегрирана заштита на подрачјето.

Фокусот на консултациите како што известуваат од ова министерство, ќе биде заземање на ставови во однос на дел на забелешките на управувањето со предложениот заштитен предел Водно.

За прашања поврзани со: Планот за управување со поплави и заштита од ерозии и порои, планот за одгледување и заштита на шуми, со урбанизацијата, со просторниот план и слично.