Македонија 15. февруари 2021. / 17:30

За плата од скоро 35 000 денари, Фондот за здравство бара советник со ликовно образование

За плата од скоро 35 000 денари, Фондот за здравство бара советник со ликовно образование

На јавен оглас за вработување, Фондот за здравствено осигурување (ФЗОМ) бара советник кој ќе го советува за директорот за административни работи, но услов е да има завршено ликовна уметност или организациски науки и управување, односно менаџмент.

Советникот на директорот кој треба да го советува директорот за административни работи според посебните услови треба да поседува „ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Јавна управа и администрација, Ликовна уметност, Oрганизациски науки и управување (менаџмент)“.

Согласно годишниот план на институцијата за 2020 година, пак, предвидено е вработување на еден Албанец или Албанка. Платата изнесува 34.448,00 денари.