Македонија 13. март 2021. / 11:00

Бараат човек со завршен факултет биологија во Државен архив за сектор за финансиски прашања

Бараат човек со завршен факултет биологија во Државен архив за сектор за финансиски прашања

Во државен архив, Сектор за финансиски прашања бараат човек со завршен факултет БИОЛОГИЈА.

Ова е уште еден од огласите за работа кои се коментираат на социјалните мрежи. Граѓаните се реагираат дека на ваков начин огластите се „наместени“ и дека вработувањата се строго под партиски клуч.

Последно во низата на вакви вработувања, каде за една позиција се бара диплома од сосема некоја друга професиј, беша владиниот оглас. За советник и плата од 36 илјади денари, Владата бараше масер.