Македонија 19. април 2018. / 11:07

Водостоите на реките повисоки од априлскиот просек

Водостоите на реките повисоки од априлскиот просек

Водостоите на реките се над априлскиот просек со исклучок на Крива Река, Брегалница кај Берово и Црна Река кај Новаци.

Најновите хидролошки мерења покажуваат дека најмногу е зголемено нивото на Црн Дрим односно за 115 сантиметри во однос на просекот за април.

Зголемување на нивото има и кај трите природни езера во државата. Најмногу е зголемено нивото на Дојранското Езеро во споредба со просекот за април.