Македонија 13. јуни 2018. / 17:09

Во живо обраќање на Ѓорге Иванов

Во живо обраќање на Ѓорге Иванов

Обраќање на Ѓорге Иванов.