Македонија 21. мај 2019. / 14:01

Владата до Судскиот совет: Прифатете го решението за надомест на штета на вработените во судската служба

Владата до Судскиот совет: Прифатете го решението за надомест на штета на вработените во судската служба

Владата бара Судскиот совет да го прифати владиното решение за надомест на штетата на вработените во судската служба од 2016 година.

– Владата укажува на подготвеноста да се излезе во пресрет на вработените на судската служба и ги повикува сите засегнати страни, особено Судскиот совет, да ја препознаат социјалната, демократската и економската вредност на решението кое е во корист на обезбедувања мотивирана и ефикасна служба во судовите. – се вели во денешното соопштение од Владата.

Во него се потенцира дека преставници на Владата оствариле повеќе работни средби со претседателите на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани (Синдикатот на УПОЗ) и на Судскиот совет на Македонија и нивни претставници, заради изнаоѓање решение во врска со прашањето за враќање на задржаните средства на вработените во судската служба за време на штрајкот во периодот од 18 мај 2016 до 15 јули 2016 година. Во текот на остварените контакти, Владата изразила разбирање за наведениот проблем и јасно ја искажа волјата и спремноста за решавање на истиот, преземајќи ја обврската за обезбедување на паричните средства.

– Сепак, и покрај тоа што Владата ги обезбеди потребните парични средства, Судскиот буџетски совет достави известување до Владата, дека за време на штрајкот на судската администрација во 2016-та година, претседателите на судовите извршиле исплата на плата согласно со член 77 од Законот за судска служба, односно на учесниците во штрајкот им исплатиле плата во висина од 60% од платата што ја примиле претходниот месец. Со ова објаснување, Судскиот совет ја извести Владата дека не ја прифаќа Предлог спогодбата на Синдикатот на УПОЗ за исплата на задржаните парични средства од платите на штрајкувачите. – се појаснува во соопштението од Владата.