Македонија 06. ноември 2018. / 19:50

Влада: Преку законски измени ќе се решава проблемот со бездомните кучиња

Влада: Преку законски измени ќе се решава проблемот со бездомните кучиња

Владата на Република Македонија на 101-вата седница иницираше измени на Законот за здравствена заштита и благосостојба на животните.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е задолжено заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство, со Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС и во соработка со граѓанските организации за правата на животните, во најкус период да подготви законски измени за да се надмине проблемот со бездомните кучиња