Македонија 02. октомври 2020. / 09:20

Седница на Државната комисија за спречување на корупцијата

Седница на Државната комисија за спречување на корупцијата

Државната комисија за спречување на корупцијата денеска ќе ја одржи 39-та седница.

На дневниот ред на седницата, како што најавија од ДКСК, е усвојувањето на записниците од 30-та седница продолжение, 36-та седница и 36-та седница продолжение.

Исто така, на дневниот ред ќе бидат и извештаите од антикорупциска проверка на легислатива, поточно Законот за високото образование и Закон за стратешки инвестиции, правилник за начинот на работа и користење, просторните, техничко-технолошките и другите карактеристики на надзорниот информациски систем, обемот и начинот на неговото следење и начинот на неговото поврзување и размена на податоците со информацискиот систем на Управата за jавни приходи.

Потоа Закон за трговските друштва и Закон за здравствената заштита со фокус на одредбите за вработување на здравствени работни, односно соработници и можноста да примаат спонзорства и донации од физички или правни лица.

На дневниот ред ќе бидат и информациите по предмет 12-2830 во однос на користење на буџетски средства од страна на државните органи, информирање за исполнување на обврската за доставување на анкетен лист за престанок за функцијата пратеник во мандатен период 2016-2020 година и постапување по конкретни предмети.