Македонија 27. јуни 2020. / 10:07

Претседателот Стево Пендаровски помилува тројца осуденици

Претседателот Стево Пендаровски помилува тројца осуденици

Претседателот Стево Пендаровски донесе одлука за помилување на три осудени лица, пренесе Емагазин.

Со одлуката извршувањето на изречената казна затвор му се заменува со условна осуда за време од 5 години на осуденото лице Давид Чачевски од Скопје, во траење од 1 година.

Делумно се ослободуваат од понатамошно извршување на казната затвор осудените лица Саша Савиќ од Скопје, во траење од 2 месеци и Сали Мемедовски во траење од 4 месеци.