Македонија 01. ноември 2019. / 09:16

Предлог законот за Академија за судии и јавни обвинители на собраниска седница

Предлог законот за Академија за судии и јавни обвинители на собраниска седница

Собранието денеска ќе одржи продолжение на 114. седница, по што ќе продолжи со работа по точките од 111. седница на која на дневен ред е и Предлог законот за Академија за судии и јавни обвинители, во прво читање.

На дневениот ред на оваа седница преостанати се измените на Законот за основање на државен универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по скратена постапка; измените на Законот за основање на Технолошко – технички факултет, Ветеринарен факултет и Правен факултет во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, по скратена постапка и измените на Законот за данок на добивка, исто така, по скратена постапка, како и Предлог на одлука за основање на Анкетна комисија за утврдување на прекршување на законите и злоупотреби во работењето на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконско следење на комуникациите.

Покрај Предлог законот за Академија за судии и јавни обвинители, во прво читање, преостанати точки на 111. пленарна седница на Собранието се и Годишниот извештај на Народниот правобранител за следењето на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2018 година и Извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија за 2019 година и дел од Стратегијата за проширување кој се однесува на Република Северна Македонија, како и повеќе барања за автентичко толкување на членови од закони.