Македонија 13. ноември 2019. / 15:04

Пред избори владата ќе дава 50 милиони денари поддршка на весниците

Пред избори владата ќе дава 50 милиони денари поддршка на весниците

На предлог на Министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, на седница Владата го донесе новиот текст на Програмата за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2019 година.

Средствата за реализација на оваа програма, утврдени со Буџетот за 2019 година се во износ од 50.000.000 денари, а Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе објави Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за пријавување на интерес за средствата од оваа програма во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа програма.