Македонија 25. февруари 2021. / 11:06

На местото на поранешниот ресторан и дискотека Парк ќе се гради хотел

На местото на поранешниот ресторан и дискотека Парк ќе се гради хотел

Хотел ќе се гради во месноста Гоирица, на 50 метри од езерото, на локацијата на која се наоѓаат поранешниот ресторан и дискотека Парк, која, како и објектите, се во приватна сопственост.

Ова вчера на пресконференција го истакна градоначалникот на Охрид Константин Георгиески, посочувајќи дека целокупната постапка почнала во 2009 година, а завршила во 2018 и истата се одвивала согласно законите.

-Локалната планска документација е усвоена од Советот на Општина Охрид во ноември 2009 година. Врз основа на изготвеното урбанистичко решение издадено е правосилно одобрение за градење, што предвидува инвеститорот да ја отстрани постоечката градба. Согласно правосилното одобрение од 2018 година на предметната локација ќе се гради хотел со три ката и потпокрив до венец вокок 13,5 метри, рече Георгиески.

Георгиески истакна дека сопственик на земјиштето и инвеститор е компанијата „Ремис“ од Охрид. Тој информираше дека планот за овој објект е донесен во 2009, а Законот за заштита на културното и природното наследство на Охридскиот регион заштитено од УНЕСКО во 2010 година, што предвидува пред донесување планот да добие мислење од Комисијата за управување со Охридскиот регион, додека Законот за управување со

Охридскиот регион е донесен во 2020 година. Планот во 2016 година ја добил и соодветната водостопанска дозвола од државата, неопходна за да добие правосилност.

Локацијата е во трета зона каде е предвидена изградба на три ката со 40 % искористеност на земјиштето.

– Од правен аспект нема ништо спорно. За објектот платени се комуналии во износ од 47 милиони денари. Единствено спорен е потпокривот, додаде Георгиески.