Македонија 09. април 2019. / 11:09

МВР доби финансиска помош од Чешка

МВР доби финансиска помош од Чешка

Министерство за внатрешни работи доби финансиска помош од Чешка во висина од милион евра. Донацијата ќе биде искористена за зајакнување на капацитетите на граничната служба, борбата против организираниот криминал и воздухопловниот сектор. Како што истакна министерот Спасовски, со оваа донација се проширува опсегот на меѓусебната соработка со Чешката Република, а со овие средства ќе се зајакнат техничките служби, со посебен акцент на миграционата политика.