Македонија 06. јуни 2020. / 09:15

Ќе се финансираат здруженија и фондации за активности за спречување со КОВИД кризата

Ќе се финансираат здруженија и фондации за активности за спречување со КОВИД кризата

Владата  ја усвои Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување со КОВИД-19 кризата.

Согласно Програмата, 30 милиони денари ќе бидат наменети за финансирање на здруженијата и фондациите преку грантови во износ од 600 до 900 илјади денари за повеќе приоритетни цели.

Од владината прес-служба информираат дека дел од овие цели се информирање на јавноста за мерките и препораките на државните институции за спречување на ширењето на КОВИД-19, помош и поддршка на децата од социјално загрозените семејства и децата од руралните средини за учење од дома, помош и поддршка за грижата за стари лица, жртви на семејно насилство и други ранливи групи, како и набавка и дистрибуција на хуманитарна и санитарна помош за социјално загрозените и маргинализираните групи, на локално ниво. Како приоритетни цели се наведени и едукацијата, директната помош и поддршката на лица со хронични или ретки болести, старите и изнемоштени лица, самохраните родители, сексуални работници/чки, директната поддршка за ранливите категории на работници/чки од ниско платени гранки, справувањето со дезинформации, лажни вести, стигматизација и говор на омраза….

Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства ќе достават извештај за користењето на средствата до Генералниот секретаријат на Владата кој пак ќе достави извештај за реализација на оваа програма до Владата.

На владинаta  седница донесена е и одлуката за критериумите и постапката за распределба на овие средства.