Македонија 15. септември 2020. / 21:00

Ганка: Нациите имаат потреба од своја територијa и херои за нас Македонците тоа се Македонија и Гоце Делчев

Ганка: Нациите имаат потреба од своја територијa и херои за нас Македонците тоа се Македонија и Гоце Делчев

Д. Шнапер: „Нациите имаат потреба од своја територија, херои и златна доба кои го потхрануваат чувството за припадност кон заедницата“.

За нас Македонците тоа се Македонија, Гоце Делчев и Илинденското востание! Фотографија од семејниот албум…, напиша Ганка Цветанова.