Македонија 22. мај 2020. / 21:37

Дезинфекција, маски, ракавици, чекање ред за влез во продавница: Мерките ќе важат уште половина година

Дезинфекција, маски, ракавици, чекање ред за влез во продавница: Мерките ќе важат уште половина година

Редари, дезинфекција, запазување на минимум потребното растојание при чекање ред, маски, ракавици се мерките што ќе треба да се почитуваат при посета на трговските објекти уште повеќе од половина година по завршувањето на вонредната состојба.

Уште 200 дена од престанокот на траењето на вонредната состојба се применуваат мерките за обезбедување на редарска служба при влезот и во внатрешноста на трговските објекти, дезинфекција за раце при влез во објектот – се предвидува во измените на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба.

Согласно Уредбата треба да се постават соодветни ознаки со кои ќе се обележи правецот на движење, како и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на лицата пред и во објектот.

Пазарувањето треба да биде најмногу по едно лице на површина од секои 20 метри квадратни. На површина помала од 20 метри квадратни може да пазарува само едно лице.

Трговецот треба да обезбеди заштитна опрема (маски и ракавици) за вработените во објектот, кои се должни да ја носат за времетраење на работното време.