Македонија 13. јануари 2021. / 11:41

Би-Би-Си: Македонски јазик се говори и во Грција

Би-Би-Си: Македонски јазик се говори и во Грција

Според Би-Би-Си, Британската радиодифузна корпорација, која воедно е и најголема радиодифузна корпорација во светот, македонскиот јазик се говори и во Грција.

– Мнозинството од 10,7 милиони жители на Грција го зборуваат грчкиот јазик, кој што е и официјален јазик во таа држава. Останати јазици кои се говорат таму се и Македонскиот јазик, Албанскиот јазик кој што се говори во централна и јужна Грција, Турскиот јазик кои што го говорат муслиманските заедници околу Егејот и Арамунија, и Бугарскиот јазик. Ниту еден од нив нема статус на официјален јазик, пишува Би-Би-Си.