Економија 05. март 2020. / 13:28

Индустриското производство во јануари со раст од 0,3 отсто

Индустриското производство во јануари со раст од 0,3 отсто

Индустриското производство во јануари 2020 година, во однос на јануари 2019 година, бележи раст од 0,3 отсто, објави Државниот завод за статистика.

Гледано по сектори, индустриското производство во секторот рударство и вадење камен во јануари 2020 година, во однос на јануари 2019 година, бележи пораст од 9,4 отсто, во секторот преработувачка индустрија бележи пораст од 4,6 отсто, а во секторот снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација опаѓање од 15,8 отсто.

Зголемувањето во секторот преработувачка индустрија е резултат, пред сѐ, на зголеменото производство во следните оддели: производство на прехранбени производи, производство на пијалаци, производство на текстил, производство на облека, производство на производи од гума и производи од пластични маси, производство на други неметални минерални производи, производство на метали, производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема, производство на моторни возила, приколки и полуприколки и производство на мебел.

Според главните индустриски групи, производството во јануари 2020 година, во однос на јануари 2019 година, бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 14,9 отсто и нетрајни производи за широка потрошувачка за шест отсто, додека опаѓање бележи кај енергија за 12,7 отсто, капитални производи за 5,5 отсто и трајни производи за широка потрошувачка за 5,4 отсто.