Економија 31. март 2020. / 11:04

Ангеловска-Бежоска: Банкарскиот систем може да се справи со шоковите, денарот ќе остане стабилен

Ангеловска-Бежоска: Банкарскиот систем може да се справи со шоковите, денарот ќе остане стабилен

Гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска, порачува дека банкарскиот систем останува здрав и стабилен и има капацитет да се справи со шоковите што ги предизвикува состојбата со корона вирусот.

Како што информира гувернерката, последните расположливи податоци, кои датираат од почетокот на оваа година, потврдуваат висока капитализираност, висока ликвидност и висок квалитет на активата со која располага системот.

Адекватноста на капиталот е околу 17 проценти – ниво коешто е повисоко од 2008 година кога економијата се соочи со голем шок. Учеството на ликвидната во вкупната актива е 27 проценти, што исто така е повисоко во споредба со периодот пред глобалната економска криза. Квалитетот на активата на банките, којшто е значајна детерминанта на кредитната активност, е многу солиден. Тоа јасно се согледува преку нивото на нефункционални кредити коешто во моментот е околу 4,8 отсто од вкупните кредитни изложености. Сето ова укажува дека нашиот банкарски систем има солиден капацитет со кој може да ја испорача потребната поддршка за населението и корпоративниот сектор – истакнува Ангеловска-Бежоска во интервју за „Телевизија 24“.

Во интервјуто, гувернерката говори и за мерките што во текот на изминатите недели ги презеде Народната банка, при што одделно се задржува и на регулаторните измени со кои се овозможува олеснување на финансискиот товар на кредитокорисниците. Како што посочува Ангечловска-Бежоска, пред да бидат донесени измените, биле спроведени и бројни анализи и стрес-тестови, за детално да се процени капацитетот на банкарскиот систем.

Како што нагласува гувернерката, со намалувањето на каматната стапка на благајничките записи дополнително се олеснуваат финансиските услови под кои кредитите се одобруваат и на претпријатијата, и на населението.

Во насока на поддршка на кредитната активност е и активирањето на нестандардната мерка насочена кон секторите од македонската економија што ќе бидат најпогодени од корона-кризата – кредитирањето на овие сектори го стимулираме со тоа што износот на кредитите ќе биде одбиен од основицата за пресметување на задолжителната резерва на банките – вели гувернерката.

Во интервјуто, Ангеловска-Бежоска потсети дека денарот е и ќе остане стабилен и дека нема да има промени на нивото на неговиот девизен курс.

Монетарната стратегија на одржување фиксен курс на домашната валута во однос на еврото е оптимална за нашата економија и токму девизниот курс овозможува одржување ниска и стабилна инфлација во нашата економија, а со тоа и испорачување макроекономска и финансиска стабилност – посочи  таа.

Со години наназад, додаде, нашата централна банка одржува високо ниво на девизни резерви, што е гаранција за стабилноста на девизниот курс на домашната валута.

-Во моментов, како што и веќе соопштивме, нивото на резервите е нешто над три милијарди евра. Според сите меѓународни показатели, ова ниво упатува на адекватност на резервите и на капацитет за справување со било какви шокови во нашата економија, укажа гувернерката, при што посети дека во 2008 година, кога економијата доживеа неочекувани шокови, нивото на резервите беше значајно пониско.

Ангеловска-Бежоска порача дека Народната банка веќе активно работи на најновите макроекономски проекции, при што се имаат предвид сите очекувани ефекти од новонастанатата ситуација со пандемијата на ковид-19, како врз домашната економија, така и врз надворешното окружување.