Скопје 12. мај 2018. / 09:48

Рокот за обука за 25 оџачари во Скопје е продолжен

Рокот за обука за 25 оџачари во Скопје е продолжен

Продолжен е рокот за обука за 25 оџачари во Скопје!

Сите пријавени кандидати за времетраењето на обуката ќе добиваат надомест од 9.000 денари месечно, а потоа ќе им бидат обезбедени и основни материјали за отворање сопствен бизнис.

Бидете дел од тимот кој ќе помогне во борбата против загадувањето во претстојната грејна сезона.