Скопје 29. ноември 2019. / 13:54

Наредната година ќе започне изградба на пречистителна станица за отпадни води во Скопје

Наредната година ќе започне изградба на пречистителна станица за отпадни води во Скопје

Наредната година ќе започне изградбата на Пречистителна станица за отпадни води-Скопје која ќе се простира на површина од 13 хектари, во општина Гази Баба, на левиот брег на реката Вардар во областа Трубарево, информираат од ЈП Водовод и канализација-Скопје.

Проектот е во реализација на ЈП Водовод и Канализација-Скопје во соработка со Град Скопје, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за финансии, а по целосно комплетирање на изградбата, Пречистителната станица за отпадни води-Скопје (ПСОВ), ќе биде во сопственост и управувана од ЈП Водовод и Канализација-Скопје.

Рализацијата на проектот, според најавата, ќе се одвива во две фази. Првата фаза предвидува обезбедување на пред-третман и биолошки третман на отпадните води до 2030 година, а втората фаза отстранување на азотот и фосфорот од отпадните води што завршуваат во реката Вардар, најдоцна до 2045 година.

Изработката на Физибилити студијата за ПСОВ Скопје е финансирана од Владата на Франција, а македонската Влада на последната седница ги усвои законите за финансирање на проектот и ги проследи до Собранието.

Вкупната вредност на проектот е 136 милиони евра. Од нив 68 милиони евра ќе се обезбедат со кредит од Европската инвестициона банка (ЕИБ), 58 милиони евра од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), а 10 милиони евра се грант од ЕИБ за чие одобрување веќе е донесена одлука.

ЈП Водовод и Канализација-Скопје заедно со сите инволвирани страни Град Скопје, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за финансии е во постојани преговори за обезбедување и на дополнителни грантови од фондовите на ЕУ, кои ќе бидат дел од проектот.

Инаку, оваа пречистителна станица ќе опслужува над 500.000 жители и е еколошки проект кој ќе овозможи третман на урбаните отпадни води согласно ЕУ стандардите, а ќе делува и на намалување на загадувањето на реката Вардар.