Скопје 11. март 2020. / 16:15

Комунална хигиена ги дезинфицира контејнерите во Скопје

Комунална хигиена ги дезинфицира контејнерите во Скопје

Екипите на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје извршиле комплетно миење и дезинфекција на сите постоечки садови за исфрлање на отпадот поставени на територијата на градот Скопје.

Миењето и дезинфекцијата, како што информираа од ЈП, се вршело веднаш по празнењето на контејнерите, со употреба на специјално комунално возило надградено со резервоар во којшто се наоѓа вода и течност за дезинфекција.

Екипите на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје спровеле и комплетно миење на микролокациите каде што се поставени контејнерите, со помош на автоцистерни.

Активностите, како што информираат од ЈП, ќе продолжат да се одвиваат континуирано со цел да се подобри хигиената на надземните и подземните контејнери, како и на самите јавни површини и воедно да се изврши превенција од можното ширење на заразни заболувања.