Македонија 28. декември 2020. / 13:49

Зголемено нивото на реките, но дел се уште под декемврискиот просек

Зголемено нивото на реките, но дел се уште под декемврискиот просек

Врнежите што ја зафатија земјава го зголемија нивото на реките, но некои од нив се уште се под просекот за декември.

Според денешните хидролошки мерења, значително пониски од декемврискиот просек се Црн Дрим кај Ложани, Треска кај Македонски Брод, Струмица кај Ново Село, Лепенец кај Скопје, Црна Река кај Новаци и Сатеска кај Ботун.

Над просекот е само Пчиња кај Пелинце.

Состојбата со езерата е речиси непроменета. Водостојот на Охридско Езеро е е еден сантиметар под дозволениот минимум, додека водостојот на Преспанското езеро за 49 сантиметри го има надминато апсолутниот минимум.