Македонија 08. јануари 2021. / 11:06

Врнежите не се доволни: Водостоите на повеќето реки и езера под просекот

Врнежите не се доволни: Водостоите на повеќето реки и езера под просекот

И покрај врнежите што ја зафатија земјава, нивоата на повеќето реки се под просекот за јанаури.

Според денешните хидролошки мерења, двојно зголемување бележи Бабуна кај Богомила, а за речиси три пати е зголемена Брегалница кај Берово.

Кај езерата, Преспанското и Охридското, нема поголеми промени, и натаму се под месечниот просек.