Македонија 29. јули 2020. / 10:54

Штип, Свети Николе и Ресен имаат највисока стапка на заразени, а највисок морталитет има во Струга, Тетово и во Куманово

Штип, Свети Николе и Ресен имаат највисока стапка на заразени, а највисок морталитет има во Струга, Тетово и во Куманово

Штип, Свети Николе и Ресен имаат највисока стапка на заразени а највисок морталитет е регистриран во Струга, Тетово и во Куманово, според податоците на Институтот за јавно здравје направени до 26 овој месец.

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Тетово и Куманово, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Тетово, Куманово и Скопје. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Штип со 1.444,8 заболени, Свети Николе со 1.057,9 на 100.000 жители, Ресен (874,5/100.000), Скопје (754,5/100.000), Куманово (694,5/100.000), Дебар (691,8/100.000), Струга (613,1/100.000), додека инциденца со над 250 заболени на 100.000 жители е регистрирана во Тетово, Охрид, Прилеп, Гостивар, Велес, Пробиштип и Демир Хисар.