Македонија 16. јуни 2020. / 18:00

Се отвораат базените, но не за рекреативци

Се отвораат базените, но не за рекреативци

Владата денеска утврди и донесе Протокол за работа на базените за пливачките клубови во Република Македонија.

Со овој протокол се утврдува дека се отвораат базените, но тоа важи само за членови на пливачките клубови.

Од оваа одлука се исклучени граѓаните коишто сакаат да ги користат базените за рекреативно пливање.