Македонија 29. мај 2018. / 10:45

Охридско Езеро 18 сантиметри над дозволениот максимум

Охридско Езеро 18 сантиметри над дозволениот максимум

Нивото на Охридско Езеро е 18 сантиметри над дозволениот максимален водостој, додека на Дојранското 15 сантиметри.

Според денешните хидролошки мерења, реките не бележат поголеми отстапувања од месечниот просек, освен Црна кај Новаци чие ниво е преполовено.