Магазин 06. ноември 2019. / 11:20

Еве кои се најпродаваните коли во Европа

Еве кои се најпродаваните коли во Европа

Аналитичката агенција “JАTО Dynаmiсs“ објави податоци за продажба на нови автомобили на европскиот пазар за месец септември 2019 година. Според овие податоци, во септември на Стариот континент се продале 1,28 милиони автомобили.

Најпопуларните се автомобилите на  бензин, од кои 59% се продадоа во септември 2019 година. Минатата година процентот беше 58. Ако расте популарноста на хибридите и електричните автомобили, тогаш нивниот удел ќе продолжи да биде 10%.

Лидерите во електромобилите  во Европа се Tеslа Mоdеl 3 (11-ти по генерален пласман),Rеnаult Zое и Nissаn Lеаf.  Инаку, најпродаваниот автомобил е Volkswagen Golf, кој и покрај крајот на својот животен циклус, го запишува својот ред. По претстојниот голф, се редат Оpеl Соrsа и Rеnаult Сliо.

Во првите пет се  Mercedes-Benz A-Class и Ford Fiesta. По нив, во најновата класификација за најбројни коли, во првите 10 номинации,Fоrd Fосus, Nissаn Qаshqаi, Tоyоtа Yаris, Сitrоеn С3 и Rеnаult Саptur.

Тенденцијата е да се покаже дека европските потрошувачи продолжуваат да претпочитаат релативно компактни и субкомпактни автомобили.