Економија 08. јануари 2021. / 13:22

Скоро 10% пад на извозот од јануари до ноември

Скоро 10% пад на извозот од јануари до ноември

Извозот на стоки од земјава од јануари до ноември минатата година бележи пад од 9,9 отсто во однос на тој период од претходната година, објави денеска Државниот завод за статистика.

Според објавените податоци, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во перидот јануари – ноември 2020 година, изнесува 5.970.157.000 американски долари, вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 7.744.550.000 долари, што е за 9,7  отсто помалку во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, пак, во перидот јануари – ноември 2020 година, изнесува 1.774.394.000 долари. Покриеноста на увозот со извоз, во перидот јануари – ноември лани изнесува 76,9 отсто.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и фероникелот. Во увозот се најмногу застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени и другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав.

Во периодот јануари – ноември 2020 година, според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, нашата држава најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Србија, Кина и Грција.