Економија 09. септември 2019. / 11:06

Реформите во образованието и ребалансот на Буџетот на Република Македонија

Реформите во образованието и ребалансот на Буџетот на Република Македонија

На почеток сме на уште една учебна година. Како и секоја претходна, така и оваа ја започнуваме со најавени реформи од страна на МОН и Владата на Република Македонија. Имено, летово надлежното министерство пласираше во јавностa и во Собранието на Република Македонија донесе неколку законски решенија, со кои наводно ќе се подобрела очајната состојба во која се наоѓа македонскиот образовен систем. Тука не би сакал да зборувам за платите на колегите во основното и средноto образование. Во услови кога просечната плата во еден од клучните сектори е за 20% помала од просечната плата на ниво на Република Македонија, покачувањето од 5% е во најмала рака понижување за колегите.

пишува: доц. д-р Самоил МАЛЧЕСКИ

Би сакал да се осврнам на трите реформи кои беа во фокусот на јавностa, и тоа законот за основно образование, законот за наставници и стручни соработници во основно и средно образование и најавената реформа на средното стручно образование.

Да почнеме со ред. За квалитетот на законот за основно образование зборував многу пати до сега. И покрај сите забелешки од стручната јавност, надлежните во министерството и во Владата предложија, а Собранието донесе закон кој е проблематичен по многу основи. Но, најмногу од се е проблематична целосната инклузија која е предвидена со ова законско решение. Во услови кога со закон имаме предвидено целосна инклузија на децата со посебни потреби, неминовно се наметнува потребата од адатпација на постојните и изградба на училишта за потребите на овие деца. Истовремено, инвестициите за изградба и реконструкција на основни училишта се меѓу најголемите губитници во сферата на образованието од предложениот Ребаланс на буџет.

Без потребната инфраструктура (моментално, ја има само едно училиште од околу илјада), образованието на овие деца во редовниот образовен систем се проблематизира и се отежнува.

Дека заложбите на надлежните се ветер во магла доволно е да се напомене дека со ребалансот на буџетот за 43% се намалуваат средствата за изградба и реконструкција на основни училишта. Исто така, со ребалансот на буџетот Владата за 58% ги крати средствата кои се наменети за развој и подготовка на наставни програми за гимназиско образование и образование на ученици со посебни потреби. Искрено се надевам дека некој во надлежното министерство и во Владата има магична формула за имплементација на целосната инклузија на децата со посебни образовни потреби во редовниот образовен систем, во спротивно, со ваквите кратења во буџетот Владата прави невиден злостор врз овие, по многу основи, посебни деца, на кои им е потребна исклучителна нега, грижа и внимание.

Понатаму, втората најавена реформа беше законот за наставници и стручни соработници во основното и средното образование. Тука надлежните упорно не убедуваа дека со ова законско решение посебен акцент ќе се стави на надградбата и професионалниот развој на колегите од основното и средното образование. Не помина ни еден месец откако беше донесен овој закон, а на виделина излезе уште една манипулација на надлежните. Имено, како планираат да го унапредат професионалното развој на колегите, кога со ребалансот на буџетот ги кратат средствата наменети за професионален развој на воспитно-образовниот кадар во основното и средното образование за 41%? Кој тоа се обидува невешто да ја лаже и манипулира јавноста?

Третата најавена реформа е реформата на средното стручно образование. Здравата логика вели дека кога се спроведува реформа, треба да се издвојат повеќе средства за таа реформа. Но, со ребалансот на Буџетот Владата на Република Македонија ги намалува средствата за развој и подготовка на програми за средно стручно образование и пост-средно образование за 7%. Дополнително на ова, со ребалансот се кратат средствата наменети за формирање на регионални центри за стручно образование и обука за 34%. Заложбите искажани во јавноста говорат едно, бројките од ребалансот на буџетот го говорат спротивното! Дали некој ќе понесе одговорност за континуираното лажење на јавноста или, како и досега, за бројните скандали и злоупотреби зборот „одговорност“ ќе остане мислена именка за овие несериозни манипуланти?

За крај, бројките од ребалансот откриваат и колку е лажна заложбата на владините претставници за членство на Република Македонија во Европската Унија. Во година во која Владата најавува добивање на датум за преговори со ЕУ, се намалуваат средства во Буџетот на МОН наменети за интеграција во ЕУ и тоа намалување од фантастични 34%! Има ли пилот во авионот?