Економија 13. ноември 2020. / 19:23

Предлогот недела да биде неработен ден е позитивно оценет од страна на Економско-социјалниот совет

Предлогот недела да биде неработен ден е позитивно оценет од страна на Економско-социјалниот совет

Предлогот недела да биде неработен ден е позитивно оценет од страна на Економско-социјалниот совет во кој членуваат синдикатите, работодавачите и Владата како социјални партнери.

На состанокот со кој претседавала министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, било констатирано дека сепак мора да има исклучоци од оваа одлука особено за оние дејнсоти кои се оценети како специфични, односно нивното функциониарње не смее да запре. Такви се индустриите и производството, како и дејностите кои се од витално значење за граѓаните како што се здравството, полицијата, противпожарната служба и други.

 Со оглед на тоа дека се работи за комплексно прашање, изминатите денови беа направени бројни средби и консултации со сите засегнати чинители во процесот со цел изнаоѓање на најприфатливо решение кое ќе биде резултат на заеднички договор, се вели во соопштението од Министерството за труд и социјална политика.

Од страна на министерката Шахпаска било посочено дека разговорите продолжуваат и во следните денови, но се очекуваат и дополнителни анализи кои ќе придонесат во изработка на првичната драфт верзија, после која повторно ќе се направат консултации.