Економија 08. ноември 2019. / 17:15

Пасиштата имаат потенцијал да станат дел од алтернативниот туризам

Пасиштата имаат потенцијал да станат дел од алтернативниот туризам

Примена на мерки за подобрување на состојбата со деградираните пасишта во неколкуте пилот-пасишта Лера, Улазна и Дуфска Планина, Врбенско брдо, поставување боксови за молзење за овци и фотоволтаични панели, како и чистење на смреките и дрвенастите грмушки, се дел од резултатите од проектот „Заштита на биодиверзитетот на пасиштата на Шар Планина“, што беа презентиран и денеска.

-Преку овој проект се овозможува помош и поддршка во процесот на брендирање и идентификување на локалните производи на Шар Планина како овчо сирење, јагнешко месо, пастрмка и волна – информира Александра Каракашова Сачкарска, претставник на проектот којшто во изминатите 18 месеци го спроведе Милиеуконтакт Македонија во партнерство со Здружението на агроекономисти и Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.

Кашкарова Сачкарска информираше дека е овозможено значителна поддршка во однос на правење  на визуелна идентификација – лого, предлог пакување на производите и упатство како да ги брендираат и заштитат согласно со Законот за квалитетни земјоделски производи.

Во однос на економскиот развој, посочи таа, биле изработени анализи на клучни чинители, засегнати страни, можности за развој, капацитети, вмрежување, стратешки документи за развој на еко и агро туризам, маркетинг стратегии.

– Овие подрачја имаат потенцијал и со добра организација и поддршка од надлежните  институции во иднина може да бидат развиени и да нудат туристички услуги во некои од алтернативните видови на туризам: рурален, еко и агро туризам, со посета на бачила, со нудење дегустација на сирење, месо, запознавање на процесот со одгледување на овци, правење на сирење и слично. Но, за тоа треба да се работи многу – вели Каракашова Сачкарска.

Љуљзим Фејзулаи, директор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта истакна дека благодарени на проектот се направени четири бачила или пасишта.

– Имаше неколку придобивки од ова: од социјален карактер се интервенираше во пасишта каде што има млади фармери и да се помогнат да опстанат на пасиштата, бидејќи знаеме дека условите се малку потешки зашто намема електрична енергија, немаме патишта, кога нема овци и стока тие пасишта се деградираат. Оваа помош е добредојдена за тие да опстанат на пасиштата, да имаат свој економски бенефит самите фермери, а додека ние како јавно претпријатие проектот го земаме како модел и веќе сме во процес да го мултиплицираме во другите делови на пасишта, а не само во Шар Планина – изјави Фејзулаи.

Тој истакна дека нивна интенција е со овие пилот-проекти со помош од Владата, Министерството за земјоделство и ЈП за пасишта да инвестираат за да се врати, како што рече, старата слава на овчарството, а со тоа и старата слава на шарското јагне, бидејќи неговиот извоз за Италија и носи големи девизни приливи на државата.

Во рамки на проектот е подготвена и веб страница  www.pasista.mk.