Економија 07. ноември 2019. / 22:00

МЗШВ: Со новите законски измени се олеснуваат условите за производство на вино во малите винарии

МЗШВ: Со новите законски измени се олеснуваат условите за производство на вино во малите винарии

Со новите законски измени кои се правени во соработка со Здружението на мали винарии, Здружението на винарски визби и лабораториите кои прават анализи за грозје и вино, се овозможуваат низа поволности со кошто се олеснуваат условите за производство на вино на малите винарии и на физичките лица производители на вино што е тековен тренд во светски рамки, особено во сегментот на продажба на вино од фарма во насока на диверзификација на понудата на пазарот и развој на винскиот и руралниот туризам, велат од Министерството за земјоделство.

Истовремено, олеснувањето на условите кај малите винарии нема да се одрази на квалитетот на виното, односно се однесува на условите поврзани со самата винарија, додека постапката за добивање на решение за пуштање во промет на виното останува иста без разлика во каква винарија е произведено виното. Сите измени се во насока на остварување на поголеми приходи за винарските визби и за лозарите, поголем извоз на вино и девизен прилив. Со дел од измените на малите винарии, кои произведуваат до 100.000 литри вино годишно, им се дава можност да работат со ангажирање на енолог, со договор а не како досега да мораат да имаат вработено дипломиран енолог, додека физичките лица ќе можат да произведуваат вино со завршено средно образование, соопштуваат од МЗШВ.

Се врши и усогасување со новиот закон за прекршоци, со што казните и глобите за прекршоците значително се намалуваат и истите се применуваат пропорционално во зависност од големината на правниот субјект (помалите винарии и физичките лица плаќаат помали казни). Се создаваат услови за пообјективно пазарно опкружување, кое ќе доведе до зголемена продажба на вино од земјоделското стопанство и позитивно ќе влијае на развојот на винскиот и руралниот туризам.

Со предлог законот се уредува и олеснување на условите за производство на вино во исклучително неповолни години (екстремно ниски температури во текот на годината и вегетативниот период на виновата лоза), област која не е регулирана во постојното законско решение.

Сите горенаведени решенија во предлог законот се во насока на зголемување и олеснување на производството и пласманот на виното, диверзификација на понудата на пазарот и развој на руралниот и вински туризам, велат од ресорното министерство.