Економија 01. август 2018. / 17:40

Министерство за здравство распиша нов тендер вреден 840.000 евра

Министерство за здравство распиша нов тендер вреден 840.000 евра

Министерството за здравство распиша тендер за набавка на метадон и бупренорфин за лицата со
болести на зависности во РМ.

Проценетата вредност на договорот без ДДВ е 51.600.000 денари, (околу 840.000 евра) а главен
критериум за доделување на договорот е најниската цена.