Економија 07. јануари 2019. / 15:19

Фирмите со блокирани сметки до крајот на годината ќе можат да вршат намирувања преку компензации

Фирмите со блокирани сметки до крајот на годината ќе можат да вршат намирувања преку компензации

Измените на Законот за платен промет, со кој се предлага да се продолжи рокот е на дневен ред на утрешната собраниска седница.

Со предложената одредба правните субјекти кои имаат блокирани сметки меѓусебното намирување на паричните обврски и побарувања преку компензација, асигнација, цесија и преземање долг ќе можат да го вршат и во текот на 2019 година, односно до 31 декември 2019 година.

Со постојните одредби од Законот за платниот промет е утврдено дека учесниците во платниот промет кои имаат блокирана сметка можат меѓусебното намирување на паричните обврски и побарувања преку компензација, асигнација, цесија и преземање на долг да го вршат до 31 декември 2018 година.

Според предлагачот со престанување на можноста за плаќање со пресметка ќе се доведе во прашање натамошното работење на правните лица со блокирани сметки, а целта на продолжување на рокот е да се овозможи фирмите со финансиски проблеми да продолжат со работа и да им се остави дополнителен период од една година во кој ќе се консолидираат и ќе продолжат нормално да функционираат.